(Artikelnr: 9789053454923)

Inleiding in de Bouwhistorie. Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen.

Stenvert, R., G. van Tussenbroek (red)

Harde kaft. 216 pp. Herziene uitgave. Rijk geïllustreerd. Matrijs 2015.

Veel Nederlandse gebouwen hebben een aanzienlijke ouderdom. Het ontrafelen van de bouwgeschiedenis behoort tot het terrein van de bouwhistorie en vormt de fundering van de monumentenzorg.

In Inleiding in de bouwhistorie geven vooraanstaande bouwhistorici voor het eerst een systematisch overzicht van het werkterrein van de bouwhistoricus. In het eerste deel staan de vaardigheden centraal. Hierbij komen niet alleen hout, baksteen en natuursteen, maar ook jongere materialen zoals beton en staal aan de orde. Daarna volgen de constructies en bouwsystemen van de verschillende bouwmaterialen.

Het boek bevat veel veldtekeningen, schets-opmetingen en plattegronden uit de praktijk. Beredeneerde literatuurverwijzingen bij elk onderwerp en een uitgebreid register maken de handleiding compleet. Inleiding in de bouwhistorie biedt een dwarsdoorsnede van het werkterrein van de bouwhistoricus en is een standaardwerk voor zowel studenten bouw- en architectuurgeschiedenis, erfgoedstudies, als monumentenzorgers en belangstellenden.
Prijsinformatie:
Prijs per stuk:
€ 29,95

Voorraad